Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi chuyên về xây dựng thương hiệu tinh gọn, bao nhiều nhiều dịch vụ khác nhau, trong đó có một số dịch vụ nổi bật sau:

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi xây dựng nền tảng tạo Mini App
giúp bạn tiếp cận khách hàng tốt hơn

Nền tảng khởi tạo Mini App chăm sóc khách hàng mang thương hiệu riêng của doanh nghiệp trên Zalo.
Giải pháp công nghệ chăm sóc khách hàng giúp Doanh nghiệp
sở hữu một ứng dụng nhỏ có đầy đủ tính năng như một
Mobile App ngay trên ZALO OA với các ưu điểm như