Hướng Dẫn Đăng Danh Mục Sản Phẩm

Đăng danh mục trên trang quản trị khách hàng cần chuẩn bị: Tên danh mục, Icon tượng trưng cho danh mục đó.

  1. Từ trang quản trị chọn Sản phẩm -> chọn Danh Mục

2. Trang hiển thị của danh mục như sau:

Tên: Tên danh mục

Danh Mục Cha: Nếu sản phẩm là danh mục con của một danh mục khác (VD: Danh mục cha: Trang Điểm, Danh mục con: bông tẩy trang, cọ, nước tẩy trang…)

Hình thu nhỏ: Icon tương trưng cho danh mục

Sau đó lưu, những danh mục khác cũng tương tự như trên. Trong quá trình thao tác nếu có bất kỳ thắc mắc cần hỗ trợ nào, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên của VBP để được hỗ trợ. Xin Cảm Ơn!

All in one