Lưu trữ thẻ: đăng tải sản phẩm

Đăng tải sản phẩm

Đăng tải sản phẩm lên trang quản trị, khách hàng cần chuẩn bị sẵn nhưng thông tin cần thiết như: Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, Hình ảnh sản phẩm (nên có từ 3-5 hình), Mã sản phẩm, trọng lượng, kích thước, tồn kho… Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin trên, […]

All in one